Stg. Menno Simons SDMF

Stichting Menno Simons sdmf draagt zorg voor de openstelling en het dagelijks beheer van het schuilkerkje in Pingjum (de Fermanje) en ook voor het beheer van het Menno Simons-monument en het contourenkerkje in Witmarsum.

Een bezoek aan het Schuilkerkje in Pingjum is het gehele jaar mogelijk.
Vrijwilligers leiden u rond. Wel dient u ruim van tevoren een afspraak te maken per mail via doopsgezindemonumenten@gmail.com
Een bezoek aan het Menno Simons-monument in Witmarsum en bijbehorende contourenkerkje kan zónder afspraak.

In het Schuilkerkje te Pingjum maakt u kennis met leven en werk van Menno Simons en met vijf eeuwen doperse beweging. De navolgers van Menno Simons zijn bekend onder de naam Doopsgezinden en Mennonieten.
Vraag aan de vrijwilliger of er ook nog tijd is voor een kijkje in de Victoriuskerk, waar Menno Simons zijn loopbaan als kapelaan begon.

De Koepelkerk in Witmarsum, de kerk waar Menno Simons na jaren van twijfel afscheid nam van de (katholieke) kerk en zich uiteindelijk aansloot bij de doperse beweging is ook te bezoeken. Een rondleiding dient gereserveerd te worden (minimaal 10 personen). Reserveren kan minimaal 14 dagen van te voren via doopsgezindemonumenten@gmail.com

Gebruik van de kerkruimte van het Schuilkerkje in Pingjum, voor uw eigen programma, is mogelijk. Contact via doopsgezindemonumenten@gmail.com

Stichting Menno Simons is afhankelijk van giften en donaties. Een vrijwillige bijdrage in de
kosten is altijd welkom.
Bankrekening NL55 RABO 0141 9625 42 t.n.v. Menno Simons sdmf.
De middelen worden aangewend voor het dagelijkse beheer en onderhoud van de beide rijksmonumenten, alsmede voor het faciliteren van de vele binnen- en buitenlandse gasten die ‘het land van Menno Simons’ willen bezoeken. Ook komen de gelden ten goede komen aan de inrichting van het gebouw en tentoonstellingen.

Stichting Menno Simons SDMF heeft de ANBI Status via de Groepsbeschikking ANBI van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), meer informatie kunt u vinden op de site van de ADS.
De jaarcijfers van de Stichting Menno Simons SDMF zijn in het kader van de Groepsbeschikking ANBI op afspraak in te zien bij de penningmeester, neemt u hiervoor contact op via de mail