Monument Witmarsum

Ongeveer 1 kilometer buiten Witmarsum, aan It Fliet, staat het Menno Simons-monument. In de 16e eeuw stond op of nabij deze plek een klein huisje waar Dopers uit Witmarsum en omgeving bijeen kwamen. Toen Menno Simons zich bij de doperse beweging aansloot, heeft hij, volgens overlevering, zijn geloofsgenoten hier toegesproken.

In 1828 werd het huisje vervangen door een gebouw met een koepeltje.
Dit kerkje werd in 1876 afgebroken toen de doopsgezinde gemeente van Witmarsum besloot in het dorp een nieuwe kerk te bouwen. In 1879 werd op de oude plek het Menno Simons-gedenkteken opgericht. In 1983 en 2007 is dit monument grondig opgeknapt. Het monument is het gehele jaar vrij toegankelijk.

Adres:
It Fliet 1 – 8748 EA  Witmarsum
GPS-coördinaten: 53.09918, 5.48187

Aan de voet van het Menno Simons-monument zijn vier plaquettes aangebracht met teksten van en over Menno Simons. Achtereenvolgens:
* Ter gedachtenis van Menno Simons, geboren te Witmarsum 1496, 1536 Menno’s uitgang uit het Pausdom
* Drie eeuwen lang vergaderden op deze plek de doopsgezinden van Witmarsum c.a.
* Niemand kan een ander fundament leggen, dan hetwelk gelegd is, namelijk Jezus christus, 1 Cor. 3:11, levenswoord van MENNO SIMONS
* Naar luid der overlevering sprak Menno hier tot zijne eerste volgers