Monumenten
De stichting Menno Simons sdmf beheert drie monumenten in het land van Menno. In Witmarsum zijn dat de contourenkerk en het monument. De derde staat in Pingjum en is één van de mooiste schuilkerken in Nederland.