Over ons

In Pingjum en Witmarsum staan drie monumenten die verbonden zijn met Doopsgezinden en Menno Simons.  Het Schuilkerkje in Pingjum en in Witmarsum het Menno Simonsgedenkteken en de Contourenkerk.
Deze monumenten markeren de geboortegrond en het werkgebied van Menno Simons. 
Jaarlijks komen er vele bezoekers uit binnen- en buitenland.

De Stichting Menno Simons sdmf heeft de monumenten in beheer.

Over Menno Simons:
Na een opleiding tot Priester in Utrecht is Menno Simons werkzaam als kapelaan in Pingjum en later als pastoor in Witmarsum. Op 30 januari 1536 verlaat hij definitief de (katholieke) kerk van Rome, sluit zich aan bij de “Doperse Beweging” en laat zich wederdopen.

Nog altijd is zijn gedachtegoed bepalend voor een wereldwijd verbreide, christelijke geloofsovertuiging, waarvan de leden bekend staan onder de naam Doopsgezinden en Mennonieten.

De monumenten zijn juridisch eigendom van de Stichting Noorder Vermaning.