Bestuur
De Stichting Menno Simons SDMF kent de volgende bestuursleden:  
Voorzitter: Rob B. Workel
Secretaris: Aeltsje de Groot-Zantema
Penningmeester: Andries Bakker
Bestuursleden: Menno de Vries, Fokje Geertsma en Bauke-Tjeerd Kikstra

Emailadres: doopsgezindemonumenten@gmail.com