Contourenkerk

Bij het Menno Simons-monument op het Fliet te Witmarsum is op initiatief van de toenmalige Stichting Doopsgezinde Monumenten in Friesland in 2008 een contourenkerkje gebouwd.
Het is gebaseerd op de vorm en omtrek van het ‘Minne Simens oud preeckhuis’, de vermaning die hier stond. Het besloten ‘preeckhuis’ heeft plaats gemaakt voor een ‘open kerk´. Weer en wind, geest en geloof, hebben hier vrij spel.  

Ds. Gerke van Hiele meldt hierover het volgende:   “….. Vroeger kwamen buitenlandse toeristen op deze plek vol verwachting aan, maar gingen zij enigszins teleurgesteld naar huis. Naast het monument is er nu dit stijlvolle open kerkje dat wijst op de contouren van deze doperse wijze van kerk en gemeente zijn. Het raamwerk staat er. Het komt er voor ons op aan om in vertrouwen verder te bouwen aan een authentieke geloofs- en levenspraktijk…….”

Het contourenkerkje is het gehele jaar vrij te bezoeken.  
Adres:   It Fliet 1 – Witmarsum GPS-coördinaten: 53.09918, 5.48187