Expositie Menno 500 jaar priester

Tsjerkepaad 2024: van 6 juli tot en met 14 september
Schuilkerkje geopend van 13.30 – 17.00 uur
Op 14 september vanaf 10.00 uur

In 1524 begon Menno Simons te werken als vicaris in de Victoriuskerk. En tijdens dat werk begon hij ook met bijbellezen en twijfelen aan wat hij deed als priester. Hij had grote zorg voor de mensen van zijn parochie. Hij ging een weg van verandering van denken, een verandering die steeds meer naar buiten kwam. En uiteindelijk in 1536 trok hij als pastoor in Witmarsum een deur achter zich dicht.

Vanaf dat moment was hij ook vluchteling, nergens welkom, en een paar jaar later had hij een prijs op zijn hoofd. Wat hij deed maakte indruk.

Deze situatie zorgde ervoor dat we maar heel weinig weten van Menno, van hoe hij er uit zag al helemaal niets. Maar er zijn wel veel portretten!

Op deze poster zie je een aantal van deze portretten. En de verschillen. Soms een streng gezicht, soms wat vriendelijker. In het Schuilkerkje in Pingjum is deze zomer – tijdens Tsjerkepaad – aandacht voor de portretten.

En er wordt ook nog meer verteld over Menno en onze manier van geloven.

In het najaar volgt er nog een lezing over de portretten en er komt een workshop over portrettekenen. We willen mensen uitnodigen om zelf een Menno te tekenen.

Meer informatie volgt!