Fryske Fermanje
Tot de eigendom van de Stichting Fryske Fermanje behoren de kerkgebouwen van de voormalige doopsgezinde gemeenten Aldeboarn, Akkrum, Terherne en Poppenwier.
De laatste drie gebouwen zijn Rijksmonument en worden verhuurd.   
De Stichting is opgericht in de tijd dat een aantal doopsgezinde gemeenten, in het midden van de provincie Fryslân, als streekgemeente verder ging onder de naam ‘Mid-Fryslân’. Het kerkgebouw in Grou werd hun ontmoetingsplaats.   
Van de andere gemeente die hierbij betrokken waren, Wergea, Warten en Jirnsum, werd de eigendom van de kerkgebouwen afgestoten. Ze kregen andere bestemmingen, onder meer bewoning.  
Interesse in het werk van de Stichting Fryske Fermanje?  
Contact:   Astrid Schrale, Bûtenbuorren 1, 9013 CC Poppenwier
06 22121359   astrid.schrale@netboosters.nl